Déu Pare, Fill i Esperit

Algunes religions diuen que hi ha més d’un Déu. Alguns li donen forma d’animal, altres forma humana. Avui dia sembla que els nous déus són els ovnis o fins i tot l’ésser humà.


Déu és el creador de tot el visible i invisible. No només va crear a l’ésser humà individualment a la seva imatge, sinó que també va crear a la família a la seva imatge. Això és perquè Déu és un però també són 3, com una família.

Una família que està ben unida, que comparteixen tot, es mouen junts i es diuen tot, quan li arriba una carta a casa, tant és a qui vagi dirigida doncs al final els 3 ho sabran i prendran una decisió conjunta. Així mateix Déu és Pare, Fill i Esperit, i alhora Déu és un.

Quan tots nosaltres ens vam apartar de Déu i ens vam fer esclaus del pecat, Déu Pare va haver d’enviar a Déu Fill per pagar la condemna de la nostra rebel·lió que és la mort eterna. Aquest Fill del Pare és Jesús, de manera que ell mateix és Déu. I mentre va estar a la Terra anunciant com entrar al Regne dels Cels, el Pare va enviar també l’Esperit Sant perquè fes miracles, sanés malalts, alliberés endimoniats, ressuscités morts i netegés a leprosos. I aquest Esperit, que és Déu mateix, va ser el que va ressuscitar Jesús d’entre els morts a el tercer dia.

Ara, Jesús està amb el Pare però junts van enviar l’Esperit Sant perquè poguéssim fer el mateix que va fer Jesús fins que ell mateix torni i ens porti amb ell a el Regne que va anunciar. De manera que tots els que ens penedim dels nostres pecats i ens bategem en el nom de Jesús creient que Jesús és Dios Padre, Hijo y Espíritu lunes, 1 de marzo de 2021 20:57 Quien es Dios página 1 tots els que ens penedim dels nostres pecats i ens bategem en el nom de Jesús creient que Jesús és el fill de Déu i Déu mateix fet carn, i si creiem que va ressuscitar, podem rebre l’Esperit Sant.

Llavors, no només el Pare, el Fill i l’Esperit són un, sinó que també nosaltres en som un amb ells. Jesús és com el nostre germà gran hereu de tot un Regne que decideix compartir-lo amb tots nosaltres, els seus germans. El Pare és també el nostre pare si li obeïm com Jesús el va obeir fins a la mort. Així entrem a la família de Déu, una família on no hi ha secrets, on ha confiança plena, unitat i amor perfecte.