Baptisme

La paraula baptisme significa “immersió” i és una de les parts que té el naixement de nou.


El pecat és tot allò que fem d’esquenes a Déu i que ens porta a la mort (separació de Déu). Com més pequem, d’alguna manera anem embrutant més i més la nostra roba. En el moment que volem anar al palau del rei al banquet real, ens adonem que estem bruts i no tenim altra roba. Quan ens penedim, exposem totes les nostres taques i decidim no embrutar-nos més, però com netejar tot la destrossa que he fet?

El baptisme consisteix en netejar la teva naturalesa pecaminosa i els pecats que has fet. Només podem treure’ns la roba morint amb Jesús quan ens submergim. En aquest moment, la vella persona pecadora mor i ens unim amb Jesús. D’aquesta manera, en sortir de l’aigua, som revestits de Jesús que mai va pecar. Això ens permet tenir una roba nova i blanca, sense pecat.

Mentre vivim en aquest cos, ens sentim esclaus a fer coses que sabem que no estan bé. Ara bé, quan morim, aquest esclavatge s’anirà perquè un mort no pot ser esclau de res. Per això és important batejar-se; en el baptisme morim en el nom de Jesús i sortim de l’aigua amb una nova esperança: que serem ressuscitats amb Jesús.

En aquesta nova vida després de l’aigua, ja no som esclaus de pecat perquè ja hem mort: la vella persona està morta amb Jesús i dins nostre ha nascut una nova persona.