Does God exist?

Com podem saber que Déu existeix?


Si Déu existeix és la pregunta més important que qualsevol persona pot plantejar-se. Les opinions sobre Déu estan a tot arreu, però respondre a la pregunta Existeix Déu? exigeix més que uns segons d’atenció i implica una àmplia gamma d’idees i proves. En última instància, la qual cosa veiem en l’experiència humana, la ciència, la lògica i la història ens porta a una resposta segura:
sí, Déu existeix.

Sovint, aquesta pregunta es planteja com “Es pot demostrar que Déu existeix?”. El problema és que, encara que la veritat en si mateixa és absoluta, no hi ha pràcticament cap cas de prova absoluta dins la lògica pura i les matemàtiques. Els tribunals no exigeixen proves absolutes, per aquesta raó; més aviat busquen dissipar el “dubte raonable” i considerar el que és “més probable”.

És igualment erroni exigir una “prova de Déu” que cap persona podria rebutjar. Ni les proves ni les persones funcionen així en el món real. “Trobar” els fets i “acceptar-los” són coses profundament diferents. Els arguments sòlids i hermètics continuen sent “poc convincents” per als qui estan decidits a no creure. Per a aquesta persona, no és una “prova”, encara que convenceria a gairebé qualsevol altra. La intenció d’una persona és més influent que qualsevol prova trobada.

Això significa que la “fe” és necessària, i no sols respecte a l’existència de Déu. El coneixement perfecte està més enllà de la nostra capacitat. Els  prejudicis ennuvolen les nostres opinions. Sempre hi haurà una separació entre el que podem “saber” i el que “creem”. Això s’aplica per igual a tot l’espectre, des dels escèptics fins als creients. No és possible que coneguem tots els detalls cada vegada que ens asseiem en una cadira, mengem o pugem escales. Totes aquestes accions expressen una mesura de fe. Actuem, malgrat el que no sabem, per la qual cosa sí que sabem. Aquesta és l’essència de la fe bíblica, inclosa la fe en l’existència de Déu. Confiem en el que es coneix, la qual cosa ens porta a actuar, malgrat una comprensió menys que absoluta (Hebreus 11:6).

Tant si es reconeix a Déu com si no, la decisió implica fe. Creure en Déu no requereix una fe cega (Joan 20:29), però tampoc pot vèncer la resistència maliciosa (Joan 5:39-40). El just és assenyalar l’experiència humana, la lògica i les proves empíriques per a fonamentar la resposta.

Existeix Déu? – L’experiència humana

El debat sobre l’existència de Déu sol començar amb arguments lògics. Això té sentit, però no és la forma en què els éssers humans operen normalment. Ningú comença desproveït de tota perspectiva, esperant seguir un camí robòticament racional abans de formar-se una opinió. La gent interpreta la vida basant-se en el món que l’envolta. Per això, la consideració de l’existència de Déu ha de començar per les experiències. Després, podem utilitzar la lògica per a avaluar aquestes opinions.

L’evidència de Déu existeix en les experiències humanes diàries (Romans 1:19-20; Salm 19:1; Eclesiastès 3:11). Això inclou el nostre sentit innat de la moralitat. S’aplica al disseny aparent de l’univers que ens envolta. La vida humana obliga a creure que la veritat, l’engany, l’amor, l’odi, la bondat, el mal, etc., són reals i tenen sentit. La immensa majoria de les persones al llarg de la història s’han inclinat per creure en una realitat superior a la física.

Aquestes experiències no són concloents, per descomptat. En canvi, Déu utilitza la revelació general com una invitació (Apocalipsi 3:20). Les experiències comunes pretenen emfatitzar que hem de buscar més respostes (Mateu 7:7-8). Els que ignoren o menyspreen aquesta invitació no tenen l’excusa de ser ignorants (Romans 1:18; Salm 14:1).

 

Existeix Déu? – Lògica humana

Tres dels suggeriments lògics més poderosos sobre l’existència de Déu són els arguments cosmològic, teleològic i moral.

L’argument cosmològic considera el principi de causa i efecte. Cada efecte és el resultat d’alguna causa, i cada causa és l’efecte d’una causa anterior. No obstant això, aquesta cadena de causes no pot continuar infinitament en el passat, perquè en cas contrari la cadena mai s’iniciaria. La lògica exigeix que alguna cosa existeixi eternament i que no sigui l’efecte d’una altra cosa. El nostre univers, clarament, no és etern ni sense causa. La lògica apunta a Déu: la mesura no creada i eterna de totes les altres coses, la Primera Causa de la nostra realitat.

L’argument teleològic examina l’estructura de l’univers. Les majors escales galàctiques, el nostre sistema solar, el nostre ADN, les partícules subatòmiques… tot dóna l’aparença d’haver estat disposat a propòsit. Aquest tret és tan fort que fins i tot els ateus empedreïts s’esforcen constantment per explicar l’aparença de disseny.

Res en les partícules subatòmiques o en les forces indica que hagin d’estar disposades com ho estan. No obstant això, si no fossin exactament com són, la matèria complexa -i la vida- seria impossible. Dotzenes de constants universals es coordinen amb una precisió al·lucinant perquè la vida sigui possible, i molt més. La ciència mai ha observat ni explicat el sorgiment de la vida a partir de la no-vida, i no obstant això també mostra l’aparició sobtada d’organismes complexos. Els arqueòlegs que veuen les paraules “Sóc aquí” en la paret d’una cova suposarien universalment una acció intel·ligent. Mentrestant, l’ADN humà representa una estructura de codificació més enllà de la capacitat dels millors enginyers humans. El pes d’aquesta evidència, lògicament, afavoreix la idea d’un Dissenyador Intel·ligent -Déu- com a explicació.

L’argument moral pren nota de conceptes com el bé i el mal, l’ètica, etc. És notable que aquestes són discussions de “el que hauria de ser”, no simplement “el que és”. Els principis morals estan dràsticament desconnectats del raonament despietat i egoista que caldria esperar d’una criatura evolucionada a l’atzar per a sobreviure a qualsevol preu. La sola idea que els éssers humans pensin en termes morals no físics és sorprenent. Més enllà d’això, el contingut fonamental de la moral humana en totes les cultures i la història és idèntic.

A més, el debat sobre les idees morals condueix inevitablement a una cruïlla. O bé les idees morals són completament subjectives i, per tant, manquen de sentit, o bé han de basar-se en alguna norma immutable. L’experiència humana no dóna suport a la conclusió que la moral no significa res. L’explicació més raonable de per què la gent pensa en termes morals i comparteix ideals morals és una llei moral real proporcionada per un Legislador Moral, és a dir, Déu.

 

Existeix Déu? – La ciència humana

Els arguments lògics anteriors s’inspiren en les observacions. Conceptes com la teoria del Big bang demostren, com a mínim, la validesa científica d’un univers creat i no etern. El mateix ocorre amb l’estructura de l’ADN. Les dades empíriques donen credibilitat a la idea d’un Creador bíblic i contradiuen les explicacions alternatives, com un univers etern o la abiogènesis.

L’arqueologia també fa costat a la Bíblia. Les persones, els esdeveniments i els llocs descrits en les Escriptures han estat confirmats repetidament per descobriments seculars. Molts d’ells es van produir després que els escèptics insinuessin que els relats de la Bíblia eren ficticis.

La història i la literatura, per part seva, també donen suport a l’existència de Déu. La conservació de la Bíblia és un exemple. El fet que el text existent s’acosti tant als esdeveniments originals fa que sigui més fiable. La influència judeocristiana en la cultura, la moral, els drets humans i el naixement de la ciència moderna també indica clarament un enfocament alineat amb la veritat.

 

Existeix Déu? – Déu en nosaltres

Cadascuna de les categories anteriors constitueix tot un camp d’estudi i és objecte de milers de llibres. No obstant això, l’existència de Déu es demostra més profundament, per a la majoria de la gent, en l’experiència personal. Pot ser que sigui impossible “demostrar” als altres que un és feliç, per exemple, però això no canvia el fet que ho és. Això no vol dir que la perspectiva interna tingui més pes que la veritat objectiva, però les veritats complexes solen estar poderosament recolzades per les experiències individuals. Les vides canviades, les actituds reformades i les respostes a l’oració formen part de la nostra percepció personal que Déu existeix.

Un sentit personal de la veritat és la forma més convincent de saber que Déu existeix, i la intenció de Déu és que totes les persones experimentin aquest sentit. Déu va venir a la terra personalment, com un ésser humà (2a Corintis 4:6), perquè poguéssim tenir una relació personal amb Ell (Joan 14:6). Aquells que busquen sincerament a Déu ho trobaran (Mateu 7:7-8), la qual cosa es tradueix en la presència permanent de l’Esperit Sant (Joan 14:26-27).

Per tant, la pregunta “Existeix Déu?” no pot exigir una resposta amb proves absolutes, però podem assenyalar a la gent cap a on condueix el pes de l’evidència. Acceptar l’existència de Déu no és un salt a cegues en la foscor. És un pas confiat per a sortir de la foscor i entrar en una habitació ben il·luminada on s’aclareixen moltes coses.

“Ara bé, sense la fe és impossible d’agradar-li. El qui vulgui acostar-se a Déu cal que cregui que existeix i que recompensa aquells qui el busquen.” BEC

“Jesús li digué: “¿Has cregut perquè m’has vist? Feliços els qui sense haver vist han cregut!” BEC

“Vosaltres examineu les Escriptures perquè us penseu trobar-hi la vida eterna, i elles són les que donen testimoniatge de mi, i no voleu venir a mi per a tenir la vida.” BEC

“atès que allò que podem conèixer de Déu els és palès, perquè Déu els ho ha mostrat. De fet, allò que ell té d’invisible, com ara són el seu poder etern i la seva divinitat, d’ençà que el món és creat esdevé visible a la intel·ligència per mitjà de les seves obres, de manera que no tenen excusa,” BEC

“El cel explica la glòria de Déu, i el firmament declara el que les seves mans han creat.” BEC

“Tot ho ha fet apropiat al seu moment; però també ha posat en el seu cor la idea de l’infinit, tot i que l’home no arriba a copsar l’obra que Déu ha fet, de principi a fi.” BEC

“Mira, sóc a la porta i truco. Si algú escolta la meva veu i obre la porta, entraré a casa seva i menjaré amb ell, i ell amb mi.” BEC

“Demaneu, i us donaran; busqueu, i trobareu; truqueu, i us obriran. Perquè tot aquell qui demana, obté: qui busca, troba; i, a qui truca, li obren.” BEC

“Pensa el neci en el seu cor: “No hi ha Déu.” S’han corromput, la seva conducta és abominable,
no hi ha ningú que faci el bé.” BEC

“Perquè el Déu que va dir: “Que brilli la llum enmig de les tenebres”, ens ha il·luminat interiorment, a fi que irradiem el coneixement de la glòria de Déu, que es reflecteix en el rostre de Crist.” BEC

“Jesús li diu: “Jo sóc el camí, la veritat i la vida; ningú no arriba al Pare, si no és a través de mi.” BEC

“però el Consolador, l’Esperit Sant, que el Pare enviarà en el meu nom, ell us ho ensenyarà tot i
us recordarà tot el que jo us he dit. Us deixo la pau, us dono la meva pau.
No us la dono com el món la dóna. Que el vostre cor no passi ànsia ni tingui por.” BEC