Judici Etern

Déu és just.

Quan Déu va crear els Cels i la Terra, va jutjar que era bo i quan va crear l’ésser humà, també el va jutjar bo. Va establir l’hort amb l’arbre de la vida i l’arbre de el coneixement del bé i del mal, del què no havíem de menjar per no morir, però nosaltres vam decidir desobeir a Déu. D’aquesta manera, tot el qui ha desobeït Déu i s’ha separat d’ell pecant contra ell es mereix la condemna de morir eternament. Igual que el que es salta una llei de trànsit mereix una multa, el que se salta les normes de Déu també mereix una multa i Déu va establir que fos la mort eterna.

Llavors, Déu va escollir un dia en el qual jutjarà a la Terra a tots els vius i els morts. Serà un judici just en el qual es tindran en compte totes les accions que hàgim fet però també tot el que hàgim pensat en la nostra ment i al nostre cor, i tot el que hàgim dit amb la nostra boca. Totes aquestes coses que hem fet o pensat estan escrites en uns llibres que seran oberts el dia en qüestió i cadascun rebrà segons el que va fer.

Però està clar que ningú podria salvar-se de la condemna de mort eterna perquè tothom ha pecat, no hi ha ningú que sigui just. És per això que Déu va decidir enviar al seu fill, Jesús, l’únic just, perquè pagués el preu de la mort en el nostre lloc i ens donés l’opció de ser lliures de la condemna. A causa de que ell era just i sense pecat, la mort no va poder amb ell i va ressuscitar al tercer dia.

A aquest Jesús, Déu ha posat com a jutge just per jutjar totes les persones en el Judici Final. Existeix també un altre llibre, el llibre de la vida, en què estan escrits els noms dels que seran salvats de la condemna del judici.

Aquest dia tots ressuscitaran i seran jutjats segons els llibres de les obres fetes i segons el llibre de la vida. Els que estiguin inscrits en el segon, heretaran el Regne dels Cels i la vida eterna; i els qui no estiguin en aquest llibre, seran llançats a un llac de foc que els consumirà eternament.

Per entrar en aquest regne i ser salv, t’has de penedir de tots els teus pecats i rebel·lia contra Déu, batejar-te en el nom de Jesús morint amb ell i tenir fe que Jesús mateix et ressuscitarà juntament amb ell el dia del judici final sense pecat. Llavors rebràs l’Esperit Sant com a segell d’aquesta promesa i t’ajudarà a perseverar en la fe fins al final confessant que ell és l’únic Senyor i creient que realment va ressuscitar d’entre els morts.